Next Previous Contents

Gnu Privacy Guard (GnuPG) Mini Howto (Dutch)

Brenno J.S.A.A.F. de Winter (English) <brenno@dewinter.com> Michael Fischer v. Mollard (German) <fischer@math.uni-goettingen.de> Arjen Baart (Dutch) <arjen@andromeda.nl>

Versie 0.1.4: 10 Augustus, 2004
Dit document legt in het kort uit hoe je de GNU Privacy Guard (GnuPG) kunt gebruiken. GnuPG is een Open Source encryptie systeem, compatibel met OpenPGP. om het vrije gebruik van dit programma te waarborgen is het gebruik van het RSA en andere gepatenteerde algoritmes vermeden. Het originele document is geschreven door Michael Fischer v. Mollar in het Duits. De tekst is vertaald en op een aantal punten aangepast.

1. Concepten

2. Installatie

3. Sleutels gebruiken

4. Encrypt en decrypt

5. Signeren en handtekeningen controleren

6. Front ends

7. Bronnen van informatie

8. Over dit document


Next Previous Contents